image of Til barnas beste : veier til omsorg og lek, læring og danning

Til barnas beste : veier til omsorg og lek, læring og danning

Til barnas beste : veier til omsorg og lek, læring og danning

Beskrivelse

rne i ulike kapitler. Boka gir et bredt spekter av perspektiver på hva omsorg, lek, læring og danning kan innebære i barnehagen, og kan være en nyttig ressurs for ansatte og foreldre. Gjennom refleksjoner og eksempler fra praksis, gir boka et grundig innblikk i hvordan disse begrepene kan tas i bruk for å skape en god barnehagehverdag for barna.
Ned til690DKK
0