image of Fedrekvoten og den farsvennlige velferdsstaten

Fedrekvoten og den farsvennlige velferdsstaten

Fedrekvoten og den farsvennlige velferdsstaten

Beskrivelse

ger og effekter. Boka tar også opp utfordringer knyttet til fedrekvoten, som ulik fordeling av permisjonsdager mellom foreldrene og manglende aksept for fedre som ønsker å ta ut permisjon. Samtidig viser boka at fedrekvoten har hatt en positiv innvirkning på fedres engasjement i omsorgsarbeid og på likestillingen mellom kjønnene.
Ned til610DKK
0