image of Mellom makt og hjelp : om det flertydige forholdet mellom klient og hjelper

Mellom makt og hjelp : om det flertydige forholdet mellom klient og hjelper

Mellom makt og hjelp : om det flertydige forholdet mellom klient og hjelper

Beskrivelse

de ikke har til hensikt å gjøre det. Boken gir en reflekterende tilnærming til å forstå dynamikken i hjelpeprosesser og gir innsikt i hvordan man kan utvikle en mer etisk og ansvarlig praksis som respekterer klientenes verdighet og autonomi.
Ned til510DKK
0