image of Barns undring

Barns undring

Barns undring

Beskrivelse

nye rammeplanen legger stor vekt på å tilrettelegge for barns nysgjerrighet og undring, og oppfordrer barnehager til å legge til rette for utforskning og utfordringer i hverdagen. Vi oppfordrer alle barnehager til å ta disse prinsippene til hjerte og legge til rette for en undrende og utforskende atmosfære for barna. Dette vil bidra til å stimulere barnas kreativitet og lærelyst, og legge grunnlaget for en positiv utvikling i fremtiden.
Ned til580DKK
0