image of Politiblikket

Politiblikket

Politiblikket

Beskrivelse

an være begrenset av politiets forventninger og erfaringer, og kan dermed påvirke hvordan situasjoner blir forstått og håndtert. Analysen viser også at politiets arbeid er preget av kompleksitet og utfordringer, og at det er viktig å ha et kritisk blikk på politiets rolle i samfunnet.
Ned til390DKK
0