image of Christian IVs by

Christian IVs by

Christian IVs by

Beskrivelse

mle bindingsverkshusene som var karakteristiske for området. I løpet av denne perioden endres også byens befolkning og økonomi, fra å være en fattig og preget av handel og håndverk til å bli en moderne og velstående by med et blomstrende næringsliv og en mangfoldig befolkning. Boken gir et fascinerende innblikk i utviklingen av denne historiske byen og dens betydning for Danmark som helhet.
Ned til500DKK
0