image of Det rykker! Grundbog-Bodil Jeppesen

Det rykker! Grundbog-Bodil Jeppesen

Det rykker! Grundbog-Bodil Jeppesen

Beskrivelse

ge opgaver og mundtlige aktiviteter trænes eleverne i at udtrykke sig mere præcist og sammenhængende på dansk. Kurset fokuserer på at udvikle elevernes evne til at forstå og anvende forskellige grammatiske strukturer og ordforråd i praksis.
Ned til560DKK
0